Sennheiser Essentials

Meer informatie over onze essentiële waarden.

Integriteit

We passen de hoogste ethische standaarden toe, tonen eerlijkheid en rechtvaardigheid in alles wat we doen, en houden onze beloften in ere. We nemen persoonlijke verantwoording voor onze daden en behandelen iedereen eerlijk, met vertrouwen en respect.

Integriteit

Respect

We behandelen onze leden, klanten, partners en leveranciers met respect en tact, en erkennen het belang van diversiteit. We respecteren het individu en waarderen ieders bijdrage.

Respect

Ondernemende geest

We geloven in het ontwikkelen van ondernemerschap in iedere werknemer, met betrekking tot hun werk, projecten en rollen. We streven er allemaal naar proactief te zijn en een actieve interesse in de zaken van Sennheiser te tonen. We streven continu naar een verbetering van efficiëntie, kwaliteit en kostenbeheersing. We moedigen innovatie, nieuwe ideeën en kansen voor verbetering aan.

Ondernemende geest

Empathie

We overwegen alle invalshoeken en consequenties van onze besluiten zorgvuldig en erkennen onze verantwoordelijkheid voor de dingen die we doen. We werken naar oplossingen toe die optimaal zijn voor het bedrijf, en nemen daarbij de input van alle betrokkenen in acht.

Empathie

Uitblinken

We streven ernaar uit te blinken in alles wat we doen. Dit omvat onder andere het zo goed mogelijk tot dienst zijn van onze klanten, het managen van onze interne processen en mensen, maar ook een focus op financiële prestaties.

Uitblinken

Passie

We putten bij het zakendoen uit al onze energie en toewijding aan de industrie waar we in werken. We zijn trots op ons werk en halen voldoening uit excelleren.

Passie

Nieuwsgierigheid en openheid

We ondersteunen en bevorderen een klimaat van innovatie in de dingen die we doen. Innovatie speelt een sleutelrol bij ons succes, of het nu over onze producten en diensten gaat, of over de manier waarop we zakendoen.

Nieuwsgierigheid en openheid