Sociale & Zakelijke verantwoordelijkheid

Gedragscode

Als lid van de Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (de Duitse Elektrische en Elektronica Industrie – ZVEI), zijn we gebonden aan het naleven van de “ZVEI Code of Conduct for Corporate Social Responsibility” (ZVEI Gedragscode voor Sociale Verantwoordelijkheid voor Bedrijven). Hierbij betuigen we onze steun aan de waarden en principes die door de Code voorgeschreven worden. De Gedragscode is gebaseerd op de steunpilaren van internationaal geldende overeenkomsten. Deze omvatten de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" van de Verenigde Naties, de belangrijkste arbeidsrichtijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de principes van de Verklaring van Rio (inzake milieu en ontwikkeling). Ons handelen volgt de toepasbare wetten en regulering van de landen waarin we actief zijn. De Gedragscode dient als richtlijn voor het zakelijk handelen van onze werknemers uit alle zakelijke afdelingen en dochtermaatschappijen, wereldwijd. Binnen de grenzen van ons kunnen en onze actieradius, stimuleren we het naleven van de inhoud van de Gedragscode onder onze leveranciers en hun partners.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden

In navolging van de principes uit de Verklaring van Rio, staan we in voor het milieubewust handelen en verantwoord omspringen met natuurlijke hulpbronnen, met een duurzame en eerlijke economie tot doel.

We zijn ons bewust van onze sociale en economische verantwoordelijkheid in de landen en regio's waarin we zakendoen. We ondersteunen de burgerlijke betrokkenheid van onze werknemers dienovereenkomstig.

Milieu en maatschappij

Op grond van de beginselen van de Verklaring van Rio, ondernemen we in het belang van een duurzame en eerlijke economie, werken we op een milieubewuste manier en gaan op veranwoorde wijze om met de natuurlijke hulpbronnen.

We zijn ons bewust van onze sociale en economische verantwoordelijkheid in de landen en regio's waar we met ons bedrijf gevestigd zijn. We steunen maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers.

U kunt hierde volledige tekst van de ZVEI gedragscode voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen downloaden.