Milieubeleid

Het beschermen van ons milieu is vandaag de dag een fundamentele kwestie. Om onze impact op het milieu in de toekomst nog verder te beperken, is milieubescherming een diepgewortelde waarde in het bedrijfsbeleid van Sennheiser.

Voor Sennheiser betekent milieubescherming het bijdragen aan een duurzame ontlasting van het milieu. De doelstellingen zijn vastgelegd in het milieubeleid van Sennheiser:

Wij zijn verantwoordelijk voor het milieu.

  • We willen de impact die de ontwikkeling, fabricage en het gebruik van onze producten op het milieu hebben, beperken.
  • Milieubescherming is een kwestie die ons allemaal aangaat.
  • Door maatregelen op gebied van milieubescherming te implementeren, proberen we ook het succes van ons bedrijf veilig te stellen.
  • We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu voor toekomstige generaties.
  • We willen een actieve bijdrage leveren aan klimaatbescherming door zuinig te zijn op onze natuurlijke hulpbronnen.

Succesvolle milieubescherming, door duurzaam en verantwoordelijk gedrag, komt tot stand door het nemen van vele kleine stapjes. Daarom worden alle medewerkers van Sennheiser verzocht om zichzelf en hun eigen gedrag continu onder de loep te nemen. Praktische handvaten voor de implementatie hiervan worden intern niet alleen in de vorm van procesinstructies geboden, maar ook via onze brochure Milieubescherming, bulletins, e-mails en het intranet. Iedereen is natuurlijk welkom om relevante specialisten hierover aan te spreken.

Voor onze productiefaciliteiten Wennebostel (Duitsland), Tullamore (Ierland) en Albuquerque (New Mexico, VS) hebben we speciale functionarissen aangesteld die over arbeidsgezondheid en veiligheid gaan, maar ook over milieubescherming. De locatie Wennebostel is bovendien verantwoordelijk voor de productgerelateerde milieubescherming van de Sennheiser Group, en ook hier is een REACH Officer benoemd.