Garantievoorwaarden

Garantie (behalve in de VS, Australië, Brazilië)

Het originele Sennheiser product door u aangeschaft, heeft een garantie van 24 maanden. Voor sommige producten is een andere garantietermijn van toepassing. Voor de exacte duur van de garantie, verwijzen wij u naar het afzonderlijke uitgebreide garantieoverzicht. De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de aankoop van de verlengde garantie (Uitgebreide garantievoorwaarden). De beperkte garantie geldt alleen voor producten die behoren tot het huidige Sennheiser verkoopprogramma vanaf het moment van aankoop. De garantieperiode begint op de datum van aankoop van nieuwe ongebruikte producten door de eerste eindgebruiker. Bewaar uw kassabon (of uw garantiecertificaat) als bewijs van aankoop. Tenzij u een bewijs van aankoop heeft dat zal worden gecontroleerd door de lokale Sennheiser servicepartner, bent u verplicht om voor eventuele reparaties die worden uitgevoerd te betalen. Het aankoopbewijs moet de aankoopdatum en de naam van het product te vermelden.

Indien binnen de garantieperiode, het product defect blijkt te zijn (op de oorspronkelijke datum van aankoop) als gevolg van verkeerde materialen of vakmanschap zal Sennheiser electronic GmbH & Co. KG of hun service partners, zonder kosten voor arbeid of onderdelen, of reparatie ( naar goeddunken van Sennheiser electronic GmbH & Co. KG), het product of de defecte onderdelen vervangen.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG of hun service partners kunnen defecte producten of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen producten en onderdelen worden eigendom van Sennheiser electronic GmbH & Co. KG of hun service partners.

De volgende gevallen vallen niet onder de bovenstaande garantie:

  • kleine storingen of afwijkingen in de kwaliteit van een product die geen invloed hebben op de waarde of de geschiktheid of beoogde doel van het product
  • alle meegeleverde accessoires van het product
  • oplaadbare en wegwerpbatterijen (deze producten hebben een kortere levensduur, waarvan de lengte ook afhankelijk is van de gebruiksfrequentie)
  • storingen als gevolg van onjuist gebruik (bijvoorbeeld bedieningsfouten, mechanische beschadigingen, verkeerde voedingsspanning) Correct gebruik in het kader van deze garantie wordt gedefinieerd als het gebruik van het product onder de omstandigheden vermeld in de gebruiksaanwijzing .
  • storingen als gevolg van slijtage
  • elke wijziging van het Sennheiser product die worden verricht door u of een derde partij, tenzij Sennheiser voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de aard en de omvang van de wijziging
  • storingen als gevolg van overmacht
  • gebreken waarvan de koper reeds op de hoogte was bij het moment van aankoop

Alle garantieclaims vervallen als er met het product wordt geknoeid door onbevoegde personen of reparatiebedrijven. Verder vervalt deze garantie bij verwijdering of wijziging van identificatie labels, serienummers of veiligheid labels op het product of de onderdelen. Garantieclaims kunnen in elk land over de hele wereld, waarin de wettelijke rechten van de betrokken landen niet in strijd zijn met onze garantiebepalingen worden afgedwongen. Geen enkele andere garantie of claims anders dan de in deze voorwaarden en rechten vermeld zullen worden geaccepteerd.

Consumenten kunnen recht hebben op een aanvulling op de wettelijke rechten in hun eigen land, die niet worden beperkt door deze garantievoorwaarden, de garantie valt onder de wetten van het land waar het Sennheiser product is gekocht door de consument. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing op deze service.

Als u een claim onder de garantie wilt indienen, neem dan contact op met uw service partner voor gedetailleerde instructies voor het retourneren van het product.

Een up-to-date overzicht van alle servicepartners van Sennheiser electronic GmbH & Co. KG wereldwijd is beschikbaar op het internet onder Service Partner Wereldwijd